Hiện tại SugarCRM có 5 phiên bản: Sugar Community Edition, Sugar Professional , Sugar Corporate, Sugar EnterpriseSugar Ultimate.

Bản thông dụng và được nhiều người biết và sử dụng đó chính là Sugar Community Edition (viết tắt là Sugar CE). Hiện tại OnlineCRM cũng đảm nhiệm triển khai chủ yếu về phiên bản này. Bảng so sánh về tính năng cơ bản của 3 bản được liệt kê như bên dưới đây:

So sánh các phiên bản SugarCRM

– (*): OnlineCRM hỗ trợ