Triển khai phần mềm CRM cho Cargo Care

CARGO CARE LOGISTICS
Website: www.cclgroup.net
Lĩnh vực hoạt động: Logistics

Head office
Địa chỉ: 65 Trần Quốc Toản, Q. Tân Bình , Tp.HCM
Điện thoại: (+ 848)62961756
Fax: (+ 848)62961755
Email: monitorcclgroup.net

Mô tả dự án
Triển khai phần mềm Online Cargo - quản lý khách hàng cho lĩnh vực logistics,forwarding