Triển khai phần mềm CRM cho FBNC

CTY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT FBNC

Website: http://fbnc.vn/

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông

Văn phòng FBNC

Địa chỉ: Tầng 8 Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (+84) 8 541-110-11

Mô tả dự án:

- Triển khai phần mềm CRM theo yêu cầu của FBNC