Triển khai phần mềm CRM cho Apollo Việt Nam

Chi nhánh tổ chức giáo dục & đào tạo Apollo Việt Nam
Website: http://apollo.edu.vn
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục

Các Trung tâm Apollo tại TP. Hồ Chí Minh

1. 129 Điện Biên Phủ, P.15, Quận Bình Thạnh
Điện thoại: 08. 3840 7799

2. 277 Nguyễn Trãi, Quận 1
Điện thoại: 08. 3837 0081

3. 58 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3
Điện thoại: 08.3820.8855

Mô tả dự án:

- Tùy chỉnh phần mềm SugarCRM theo yêu cầu của Apollo