Triển khai phần mềm CRM cho HOT Deal

Hotdeal.vn
Website: hotdeal.vn
Lĩnh vực hoạt động: cung cấp các thông tin bán hàng khuyến mãi giá rẻ
Địa chỉ: 190 A CMT8, Q3, HCM

Mô tả dự án:
- Giai đoạn 1: triển khai huấn luyện sử dụng SugarCRM cho toàn bộ nhân viên sales, điều hành
- Giai đoạn 2: triển khai các tính năng phục vụ nghiệp vụ điều hành deal

=>  Tham khảo giải pháp phần mềm cho lĩnh vực Groupon