Triển khai phần mềm CRM cho Yeah1

CÔNG TY CỔ PHẦN NVU - YEAH1 NETWORK

Website: http://yeah1network.com/

Lĩnh vực hoạt động: Quảng cáo - truyền thông

Văn phòng công ty:

Địa chỉ: 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 01678399369

Mô tả dự án: