Triển khai phần mềm CRM cho Quảng cáo trẽ

 Cty cổ phần Quảng cáo trẻ
Website: youthad.com.vn
Địa chỉ: 4 – Alexandre de Rhodes – Quận 1 – TP.HCM

Lĩnh vực hoạt động:

Mô tả dự án:

=> Tham khảo gói dịch vụ huấn luyện sử dụng SugarCRM CE