Triển khai phần mềm CRM cho Faro

CÔNG TY CỔ PHẦN TUYỂN DỤNG NGUỒN GỐC NIỀM TIN VIỆT NAM
Website: http://farorecruitment.com/
Lĩnh vực hoạt động: Tuyển dụng nhân sự

Văn phòng công ty:
Địa chỉ: Phòng 701A tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 84-4-3974-3091

Mô tả dự án:
Triển khai phần mềm SugarCRM theo yêu cầu của Faro.