Triển khai phần mềm CRM cho Mobifone

CÔNG TY DỊCH VỤ MOBIFONE KHU VỰC 2

Website: http://mobifone.com.vn/

Lĩnh vực hoạt động: Viễn thông

Văn phòng trụ sở:

Địa chỉ: Lô VP1, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 84 43 78 31 733
Email: webmastermobifone.com.vn

Văn phòng Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 2

Địa chỉ: MM 18, đường Trường Sơn, phường 14, Quận 10, TP. HCM

Điện thoại: 08 866 2382

Mô tả dự án: