Triển khai phần mềm CRM cho Du lịch Hoàn Mỹ

Công ty Du lịch Hoàn Mỹ
Website: www.dulichhoanmy.com
Email: infodulichhoanmy.com
Lĩnh vực hoạt động: du lịch

Addr: 273B An Dương Vương, P3, Q5, THCM
Điện thoại: (84-8) 38 336 336
Fax: (84-8) 38 325 022

Lĩnh vực hoạt động:
- Du lịch - chuyên tour Mỹ
- Tư vấn du học
- Tư vấn định cư

Mô tả dự án:
1/ Quản lý Khách hàng, giao dịch khách hàng
2/ Quản lý nguồn khách hàng, quá trình chăm sóc khách hàng
3/ Quản lý Đoàn (đi tour)
4/ Quản lý Mã Tour
5/ Quản lý Chất lượng tour
6/ Quản lý Chất lượng dịch vụ
7/ Quản lý Dịch vụ công ty thuê
8/ Thống kê, báo cáo theo các tiêu chí khác nhau
9/ Quản lý Lượt thanh toán (của khách hàng)
10/Quản lý Nhật kí tour của khách hàng
11/ Quản lý và xây dựng các chương trình khuyến mãi
Và các tính năng khác ...

=> Tham khảo giải pháp phần mềm quản lý khách hàng trong lĩnh vực du lịch