Công ty Du lịch lễ hội (Carnival Tour)
Addr: 357 Võ Văn Tần, Q3, Tp.HCM
Website: carnivaltourvn.com
Lĩnh vực hoạt động: du lịch lễ hội, đặc biệt các tour các nước Tây Á

Yêu cầu dự án:
Cung cấp phần mềm CRM đáp ứng hoạt động chăm sóc khách hàng cho công ty

Hiện trạng:
– Thông tin khách hàng không nhất quán, bị trùng lắp thông tin
– Chưa có công cụ hỗ trợ nghiệp vụ du lịch
– Khâu chiết tính đang phải thực hiện trên file excel, không thống nhất mẫu giữa các phòng ban

Mô tả dự án:

Đặc biệt chức năng chiết tính được tính toán một cách tự động dựa trên các thông tin đầu vào.