Triển khai phần mềm CRM cho Vận tải Minh Đức

Công ty SX-TM-DV-Vận tải Minh Đức
Website: qua24.net
Email: qua24.netgmail.com
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất, cung cấp, vận chuyển quà tặng

Addr: 26 Đường số 6 - Trần Não, Q2
Mô tả dự án: triển khai cài đặt và huấn luyện SugarCRM

=> Tham khảo dịch vụ hướng dẫn sử dụng SugarCRM CE