Triển khai phần mềm CRM cho DV Thắng Lợi

Công ty TNHH DV Thắng Lợi
Website: http://www.vftrader.com
Lĩnh vực hoạt động: phân phối, bán lẻ

Địa chỉ: 13 đường Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 626 15006 - 6261 5038 Fax: (84-8) 8626 15008
Email: infovftrader.com

Hiện trạng:
Cần phần mềm quản lý khách hàng với các chức năng:
- Quản lý báo giá
- Quản lý bán hàng
- Quản lý giá
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý thu chi
- Quản lý công nợ

=> Tham khảo gói dịch vụ tùy biến tính năng CRM theo yêu cầu