Triển khai phần mềm CRM cho NEC Việt Nam

Công ty TNHH Nec Việt Nam
Website: http://vn.nec.com
Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ CNTT, Hệ điều hành, nhà cung cấp mạng, Hạ tầng xã hội, giải pháp cá nhân

Trụ sở công ty:
Địa chỉ: 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku, Tokyo 108-8001, Japan

Văn phòng Hà Nội:
Địa chỉ: 23 Phan Chu Trinh, P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-3933 3585-7
Fax: +84-4-3933-3588

Văn phòng TP.HCM:
Địa chỉ: Suite 3.3 & 3.4 e-Town, 364 Cong Hoa, Tan Binh, Ho Chi Minh

Mô tả dự án:
Tùy chỉnh theo yêu cầu và triển khai gói CRM theo hướng dịch vụ (Cloud)