Triển khai phần mềm CRM cho tam Nhật Long

CÔNG TY TNHH VC & GN TAM NHẬT LONG
Website: http://tnlexpress.com/
Lĩnh vực hoạt động: Logistics

Văn phòng công ty
Địa Chỉ: 617/14 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Q.Phú Nhuận – TP.HCM
Điện Thoại: (848) 6 2920 892
Fax: (848) 62920894

Mô tả dự án:
Training gói SugarCRM cơ bản