Triển khai phần mềm CRM cho ATD Group

Công ty truyền thông ADT
Website: http://www.adt.com.vn
Email: infoadt.com.vn
Lĩnh vực hoạt động: Quảng cáo truyền thông

Văn phòng Hà Nội:
Địa chỉ: Lầu 7, 25 Vũ Ngọc Phan, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0462882888-0462692666
Fax: 0462692669

Văn Phòng Thành Phố Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Lầu 8, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Dakao, Quận 1, TP HCM
Điện thoại: 0862914135
Fax: 0862914136

Mô tả dự án:
Triển khai và tùy chỉnh theo yêu cầu gói SugarCRM-eTimesheet