Triển khai phần mềm CRM cho Siêu liên kết 

Công ty cổ phần siêu liên kết
Website: www.hyperlinkvn.com
Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp dịch vụ CNTT
Địa chỉ: 20/1/1 Nguyên Hồng, Gò Vấp

Mô tả dự án: Gửi SMS trên SugarCRM

=> Tham khảo giải pháp phần mềm quản lý khách hàng trong lĩnh vực thương mại (SMS marketing)