Trả lời:
Có khoảng trên dưới 10 điểm khác biệt lớn giữa SugarCRM và các phần mềm CRM truyền thống hiện nay. Tuy nhiên có thể liệt kê ra 2 điểm khác biệt chính của Sugar như sau:
1/ Đó là SugarCRM chạy trên nền web (hay nói cách khác, SugarCRM là phần mềm chạy trên nền web), còn các phần mềm CRM truyền thống khác chạy trên desktop. Việc chạy trên nền web sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu tối đa chi phí triển khai và bảo trì phần mềm. Với SugarCRM, chỉ cần cài một bản duy nhất trên máy chủ web, các máy khác sử dụng (máy clients) sẽ không cần cài đặt thêm gì ngoài trình duyệt web.
2/ Cơ chế module hóa, cho phép tùy biến chức năng phần mềm linh hoạt theo mô hình nghiệp vụ công ty

 

phần mềm crm triển khai crm giải pháp crm khách hàng bán lẻ/phân phối khách hàng tham khảo onlinecrm phần mềm crm tốt nhất phần mềm quản lý khách hàng

Share