Dung lượng lưu trữ của phần mềm CRM có giới hạn không? Nếu giới hạn thì dung lượng là bao nhiêu?

Trả lời:

Có giới hạn dung lượng lưu trữ trên các gói CRM Cloud.

Cụ thể:

Su1: 5GB HDD, 10 ngàn hồ sơ khách hàng (bao gồm kh thô, tiềm năng, chính thức)

Su2: 10GB, 20 ngàn hồ sơ khách hàng

Su3: 15GB, 50 ngàn hồ sơ khách hàng

Khách hàng có thể mua thêm các thông số này nếu cần.