Nếu khách hàng yêu cầu được tập huấn hay hỗ trợ trực tiếp từ OnlineCRM, trong những ngày đầu triển khai sản phẩm phần mềm của OnlineCRM thì có được không?

Trả lời:

Đối với dịch vụ CRM Cloud:

– các gói vTigêr, Su1, Su2: có 1 buổi hướng dẫn sử dụng trực tiếp (2h/buổi)

– các gói Su3: có 2 buổi hướng dẫn trực tiếp

Đối với dịch vụ CRM trả phí 1 lần: 04 buổi hướng dẫn trực tiếp

Cả 2 dịch vụ đều có giới hạn tối đa 10 người tham gia / buổi, trong trường hợp nhiều người hơn tham gia sẽ có tính phí thêm.