Khách hàng muốn cuối tháng trích lọc theo các yêu cầu:

a) Lịch sử làm việc của từng nhân viên trong tháng? Được hay không?

Trả lời:  Được. Hệ thông báo cáo sẽ cho phép quản trị xem được lịch sử làm việc của nhân viên.

b)   Trích chi tiết lịch sử của nhân viên theo từng mục theo yêu cầu ( khách hàng mới trong tháng, lần chăm sóc, gặp gỡ khách hàng ở đâu, hay giải quyêt yêu cầu của KH,…) được hay không?

Trả lời:

Khách hàng mới trong tháng: Được

Lần chăm sóc: ??? chưa rõ yêu cầu

Gặp khách hàng ở đâu: Được

c) Cuối tháng muốn báo cáo lên cấp quản trị, thì tôi phải trích in một cách chi tiết, và thao tác nhanh gọn, phần mềm có cho phép không?

Trả lời:

Hệ thống CRM có các mẫu báo cáo được tậo lập sẵn. Người dùng định kỳ click vào xem và xuất ra file PDF để gởi sếp xem hoặc sếp có thể trực tiếp vào xem định kỳ mà ko cần nv gởi file nữa.