Khách hàng muốn gọi điện thoại theo danh sách và yêu cầu như sau:

a) Khách hàng là cá nhân, sống tại TP.HCM/tỉnh A, và có sinh nhật tháng 12,… Có thể trích lọc được không?

Trả lời:

Được. Khách hàng sử dụng chức năng Search trên module Account để thực hiện việc lọc ra ds kh theo yêu cầu.

b)  Khách hàng là công ty, tại HCM, và làm trong Tài chính/Bất ĐS/…., có trích lọc được không?

Trả lời:

Tương tự cách ở trên.