Người dùng hay gặp phải tình trạng mở file .CSV export từ Sugar lên bằng Excel thì bị lỗi font tiếng Việt, không xem được. Tài liệu này hướng dẫn cách khắc phục tình trạng này. Click to download

phần mềm crm giải pháp crm triển khai crm onlinecrm

Share