THÔNG BÁO - ANNOUNCEMENT

V/v:  Nghỉ Tết Dương Lịch

Ref.  Happy New Year Holiday 

 OnlineCRM xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng việc nghỉ tết Dương Lịch năm 2018 như sau:

 We would like to inform to you about the Happy New Year Holiday 2018 as follows: 

-        Thời gian nghỉ: ngày 01/01/2018 

-       Company off work in Jan 01st, 2018 

-        Từ thứ ba ngày 02/01/2018 Công ty sẽ làm việc bình thường trở lại.

 -       Tuesday, Jan 02nd 2018. The company is going to work normally. 

OnlineCRM trân trọng thông báo và kính chúc Quý khách hàng một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

OnlineCRM inform and wish you a Happy holidays.