Phần mềm OnlineCRM có phân cấp như thế nào?

Trả lời:

Hiện phân quyền của bản Cloud đáp ứng cho 3 cấp:

– Cấp Admin (tương ứng Giám đốc cty): xem toàn bộ dữ liệu

– Cấp Quản lý (trương ứng Trưởng phòng/trưởng nhóm): xem dữ liệu trong nhóm

– Cấp nhân viên: chỉ xem dữ liệu của mình