Trả lời:

SugarCRM có tích hợp khả năng truy cập và sử dụng qua điện thoại di động cho phiên bản Sugar Professional và Sugar Enterprise. Ở bản Sugar Community Edition không có tính năng này. Đối với các khách hàng của OnlineCRM, nếu khách hàng muốn tích hợp khả năng này cho Sugar Community Edition thì chúng tôi sẽ thực hiện và có tính phí.