Tích hợp thành công phần mềm CRM với phần mềm Kế toán

I. Những đặc điểm của phần mềm quản lý khách hàng CRM:

    II. Những đặc điểm của phần mềm kế toán BRAVO:

Phần mềm kế toán Bravo là công cụ hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc thống kê, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh, cũng như xác định hiệu quả công việc của nhân viên.

Phần mềm kế toán Bravo

III. Các dự án tích hợp thành công BRAVO và CRM

1. Tích hợp thành công dự án CRM Cát Tường và phần mềm quản lý kho Bravo

Với dự án này Đội dự án OnlineCRM đã tìm hiểu và nghiên cứu các dữ liệu đồng bộ giữa 02 bên, hỗ trợ đồng bộ dữ liệu 01 chiều, 02 chiều đảm bảo thống nhất các hoạt động kinh doanh của CTY CP SX VẬT LIỆU CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT CÁT TƯỜNG. 

2. Tích hợp thành công dự án CRM Cty cổ phần Kết nối nhân tài – Talentnet

Đội dự án OnlineCRM đã phối nhịp nhàng cùng đội dự án Bravo hoàn thành đúng tiến độ kết nối, đồng bộ dữ liệu từ Phần mềm CRM và phần mềm kế toán Bravo cho công ty Cổ Phần Kết nối nhân tài – Talentnet Việt Nam

Một vài dự án vẫn đang triển khai và hứa hẹn sự thành công rất cao.

III Tích hợp với phần mềm kế toán khác:

Phần mềm kế toán tại Việt Nam

Đội dự án OnlineCRM không chỉ dừng lại ở phần mềm kế toán BRAVO. Với kinh nghiệm đã từng tích hợp thành công với các phần mềm hiện có tại Việt Nam, team cũng đang triển khai tích hợp với khá nhiều  phần mềm khác (phần mềm CRM sẵn sàng tích hợp với bất kì phần mề kế toán nào) như FAST, MISA,..

OnlineCRM rất cảm ơn sự phối hợp nhịp nhàng của các đối tác.