Triển khai phần mềm CRM cho Vung Tau Jobs

Minh Việt HR
Website: vungtaujobs.com
Lĩnh vực hoạt động: nhân sự

Trụ sở:
Địa chỉ: Căn hộ 4&5, Chung cư 15 tầng, Nguyễn Thái Học, P 7, TP Vũng Tàu
Tel: (+84) 64 3 612 869 - Fax: (+84) 64 3 614 094

Chi nhánh:
Địa chỉ: 2B/2 Đường Độc Lập, Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Tel: (+84) 64 3 921 499

Hiện trạng:
- Quản lý tuyển dụng trong công ty khó khăn, phức tạp, tốn nhiều thời gian và chi phí.

Mục tiêu dự án:

- Quản lý tập trung và nhất quán các đối tượng:

Mô tả dự án:

Quản lý đầu tiệc (vacancy)
1/ Vacancy info management
- Mã
- Tên đầu việc
- Loại: toàn thời gian, bán thời gian, tạm thời...
- Tình trạng: đang tìm ứng cử viên, đã tìm được ứng cử viên, không tìm được...
- Nơi làm việc
- Ngày bắt đầu/ngày kết thúc tìm ứng cử viên công việc

2/ Tìm kiếm đầu việc
- Tìm kiếm theo mã, tên đầu việc, tình trạng, loại...

3/ Mapping
- Tự động tìm kiếm và bỏ các ứng cử viên phù hợp với đầu việc vào Potential Candidates List (PCL)

Ứng cử viên (Candidate)
1/ Quản lý thông tin ứng cử viên
- Mã
- Họ tên
- Ngày tháng năm sinh
- Tình trạng hôn nhân
- Chức vụ hiện tại
- Chức vụ mong muốn
- Mức lương mong muốn
- Nơi làm việc mong muốn
- Lịch sử làm việc
- Lịch sử học vấn
- Kỹ năng ngoại ngữ
- Văn bằng, chứng chỉ

2/ Tìm kiếm ứng cử viên
- Tìm kiếm ứng cử viên theo mã, tên, lịch sử làm việc...

3/ Xuất file CV
- Xuất file CV của ứng cử viên theo mẫu

My job page
Trang My Job Page cho phép xem:
- Các ứng cử viên nhân viên đang quản lý

Quản lý hợp đồng

Quản lý hóa đơn

Kèm một số chức năng tương tự vietnamworks.com.

=>Tham khảo giải pháp phần mềm quản lý khách hàng trong lĩnh vực nhân sự