Triển khai phần mềm CRM cho Talent Viet

TalentViet
Website: talentviet.com
Lĩnh vực hoạt động: nhân sự
Địa chỉ: 42 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Tel: (+84) 08 38409009

Hiện trạng:
- Quản lý tuyển dụng trong công ty khó khăn, phức tạp, tốn nhiều thời gian và chi phí.

Mục tiêu dự án:
- Quản lý tập trung và nhất quán các đối tượng:

=> Tham khảo giải pháp phần mềm quản lý khách hàng trong lĩnh vực nhân sự