Triển khai phần mềm CRM cho Twin Sofware

TWIN Sofware Solution
Website: http://twin.vn
Email: contacttwin.vn
Lĩnh vực hoạt động: Quảng cáo

Văn phòng công ty

Địa chỉ: Lầu 5, Alpha Tower, 151 Nguyễn Đình Chiểu., Phường 6, Quận 3, TP HCM
Điện thoại: 84 8 6290 3087

Mô tả dự án:
OnlineCRM phối hợp với TWIN.VN để thực hiện dự án DatVietOOH CRM

Nội dung dự án:
Tùy chỉnh tính năng SugarCRM nhằm đáp ứng nhu cầu của DatVietOOH như quản lý bảng hiệu, quản lý hợp đồng, báo cáo tuần...