Bạn là chủ doanh nghiệp? Bạn đã từng nghe nói nhiều về các lợi ích của 1 hệ thống CRM. Bạn cũng đang rất muốn triển khai CRM cho doanh nghiệp của mình nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu? Và làm sao biết 1 giải pháp CRM đã thực sự cần thiết đối với doanh nghiệp của mình lúc này chưa? Bài viết sau sẽ chỉ ra 9 dấu hiệu điển hình chứng tỏ doanh nghiệp bạn đang rất cần 1 hệ thống CRM.

KHÔNG CÓ TRUNG TÂM DỮ LIỆU ĐỂ LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thu thập dữ liệu ở mọi giai đoạn trong vòng đời của khách hàng là rất quan trọng để tối đa hóa hiệu quả bán hàng và giữ chân khách hàng tốt hơn. Khi bạn có nhiều nhân viên với cách theo dõi tương tác khách hàng khác nhau, thật khó để có được một bức tranh hoàn chỉnh các mối quan hệ khách hàng của bạn. Một hệ thống CRM đơn giản hoá việc thu thập dữ liệu bằng cách cho phép các nhân viên và phòng ban có tương tác với khách hàng có thể lưu trữ và truy cập thông tin ở cùng một nơi. Nếu không có một phần mềm CRM, bạn có thể phải đi từ bàn này đến bàn khác hoặc phải tổng hợp các email, bảng tính và ghi chú viết tay chỉ để có được tổng quan