Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM

Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM

Website: http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn
Email: info.shtptphcm.gov.vn
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước

Văn phòng:

Địa chỉ: Đường D1, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 083.7360293
Fax: 083.7360292

Mô tả dự án:

=>Triển khai gói CRM tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

khách hàng dịch vụ crm dịch vụ shtp shtp onlinecrm khu công nghệ cao

Share