Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM

Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM

Website: http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn
Email: info.shtptphcm.gov.vn
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước

Văn phòng:

Mô tả dự án:

=>Triển khai gói CRM tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng

khách hàng dịch vụ shtp khu công nghệ cao ban quản lý khu công nghệ cao saigon high tech park
-->