Quản lý báo cáo

Báo cáo là một hoạt động rất quan trọng, nó giúp doanh nghiệp nhìn lại những công việc đã được làm trong tháng, trong tuần, những hạn chế hay những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải.

Chức năng báo cáo động
Dù là bất kỳ doanh nghiệp nào, từ những doanh nghiệp có quy mô nhỏ cho đến những doanh nghiệp có quy mô vô cùng lớn thì đến mỗi tuần, tháng, quý hay n...
Báo cáo marketing
Sử dụng dữ liệu có trong CloudPro CRM, bộ phận marketing có thể xác định khách hàng nào đã được tiếp xúc với bộ phận Sales nhưng chưa mua sản phẩm/ dị...
Báo cáo hoạt động
Báo cáo là một hoạt động rất quan trọng, nó giúp doanh nghiệp nhìn lại những công việc đã được làm trong tháng, trong tuần, những hạn chế hay những kh...
Báo cáo chăm sóc khách hàng
Trong các giai đoạn của một quy trình bán hàng hoàn chỉnh. Bên cạnh việc tìm và bán hàng thì hoạt động chăm sóc khách hàng được xem là hoạt động quan...
Báo cáo kinh doanh
Trong thực tế, tất cả những cửa hàng hay doanh nghiệp khi kinh doanh đều phải thực hiện báo cáo kinh doanh của mình. Đó có thể là báo cáo doanh thu, b...
Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu toàn diện

TÔI CẦN THAM KHẢO GIÁ TÔI CẦN TƯ VẤN THÊM