Đặt tiêu đề trang

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
CHO PHÒNG KINH DOANH

Đăng ký để nhận được bộ tài liệu sớm trong hôm nay

BỘ TÀI LIỆU

ĐĂNG KÝ NGAY

Đây là khoảng thời gian phù hợp
để doanh nghiệp chuẩn hoá Phòng kinh doanh

ĐĂNG KÝ NGAY

Ngày nay việc cạnh tranh giữa các doanh nghiêp ngoài sản phẩm, con người, hệ thống ra thì chính sách bán hàng là một trong những công cụ quyết định sự thành công hay thất bại của chiến dịch, của chiến lược và kể cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bạn sẽ nhận được gì?

Có thể dùng để thiết kế cho các bộ phận khác trong công ty

Bộ Templates chuẩn

1

60%-80% phù hợp doanh nghiệp mình và 20% chỉnh sửa để sử dụng thực tế

Bộ chính sách bàn hàng chuẩn

2

Hiểu được các thức thiết kế chính sách bán hàng

Kiến thức chuẩn

3

3

Bộ tài liệu gồm những gì?

ĐĂNG KÝ NGAY

Quy chế hoạt động Phòng Kinh doanh
Hệ thống báo cáo kinh doanh
Chính sách công nợ
Chính sách bán hàng

Ý kiến của khách hàng về bộ tài liệu

Tôi thực sự hài lòng về Bộ tài liệu. Tôi hy các bộ tài liệu sẽ được ứng dụng trên hệ thống OnlineCRM hiệu quả.

Mr. Đảo
CEO Sài Gòn Uniform

Tôi thực sự hài lòng về bộ tài liệu chính sách bán hàng. Bộ tài liệu giúp tôi hệ thống hóa lại chính sách của mình

Mr. Học
CEO OnlineCRM

Tôi thực sự hài lòng về Bộ tài liệu mang lại, nó giúp tôi hiểu rõ chính sách bán hàng phục vụ chiến lược cho công ty trong giai đoạn này

Mr. Quý
CEO Sales Design

Bộ tài liệu này sẽ được gửi về Email của bạn

Hãy để lại thông tin của bạn để nhận ngay bộ tài liệu

Đối tác tiêu biểu của chúng tôi

Đăng ký nhận thông tin thường xuyên từ chúng tôi

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối