Đặt tiêu đề trang

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING

Đăng ký để nhận được bộ tài liệu sớm trong hôm nay

BỘ TÀI LIỆU

ĐĂNG KÝ NGAY

Đây là khoảng thời gian phù hợp
để doanh nghiệp chuẩn hoá dữ liệu kinh doanh

ĐĂNG KÝ NGAY

Ngày nay làm sao để khách hàng có thể nhận biết được thương hiệu của mình, làm sao có thể kiếm được nhiều khách hàng về cho công ty, làm sao xây dựng được những phương thức tự động hóa trong marketing (Marketing Automation)

Bạn sẽ nhận được gì?

60%-80% phù hợp doanh nghiệp mình và 20% chỉnh sửa để sử dụng thực tế

Bộ kế hoạch Marketing mẫu

Hiểu được các thức thiết kế Kế hoạch Marketing trong doanh nghiệp

Kiến thức tổng quát

3

2

3

Có thể dùng để thiết kế cho các bộ phận khác trong công ty

Bộ template mẫu

1

Bộ tài liệu gồm những gì?

ĐĂNG KÝ NGAY

Quy trình hoạch định & triển khai chương trình marketing (tổng)
Kế hoạch Marketing tổng thể
Quy trình Tổ chức CTKM
Đăng ký thực hiện CTKM
Thể lệ chương trình Khuyến mãi
Báo cáo thực hiện khuyến mãi
Kế hoạch tổ chức CTKM
Quy trình Tổ chức Sự kiện Hội thảo

Ý kiến của khách hàng về bộ tài liệu

Tôi thực sự hài lòng về Bộ tài liệu. Tôi hy các bộ tài liệu sẽ được ứng dụng trên hệ thống OnlineCRM hiệu quả.

Mr. Đảo
CEO Sài Gòn Uniform

ôi thực sự hài lòng về bộ tài liệu Kế hoạch marketing. Bộ tài liệu giúp tôi hệ thống hóa lại kế hoạch markeitng của mình

Mr. Học
CEO OnlineCRM

Tôi thực sự hài lòng về Bộ tài liệu mang lại, nó giúp tôi hiểu rõ Kế hoạch Marketing phục vụ chiến lược cho công ty trong giai đoạn này

Mr. Quý
CEO Sales Design

Bộ tài liệu này sẽ được gửi về Email của bạn

Hãy để lại thông tin của bạn để nhận ngay bộ tài liệu

Đối tác tiêu biểu của chúng tôi

Đăng ký nhận thông tin thường xuyên từ chúng tôi

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối