Đặt tiêu đề trang

XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG - ĐẠI LÝ

Đăng ký để nhận được bộ tài liệu sớm trong hôm nay

BỘ TÀI LIỆU

ĐĂNG KÝ NGAY

Đây là khoảng thời gian phù hợp
để doanh nghiệp chuẩn hoá Phòng kinh doanh

ĐĂNG KÝ NGAY

Làm sao để xác định đâu là khách hàng, đâu là đại lý phù hợp với sản phẩm của mình cũng là một trong những việc quan trọng mà doanh nghiệp phải chuẩn hóa và hoàn thiện trong hệ thống của mình

Bạn sẽ nhận được gì?

Có thể dùng để thiết kế cho các bộ phận khác trong công ty

Bộ Templates chuẩn

1

60%-80% phù hợp doanh nghiệp mình và 20% chỉnh sửa để sử dụng thực tế

Bộ Phát triển khách hàng- Đại lý mẫu

2

Hiểu được các thức thiết chân doanh khách hàng, đại lý

Kiến thức tổng quát

3

3

Bộ tài liệu gồm những gì?

ĐĂNG KÝ NGAY

Tiêu chí xác định khách hàng mục tiêu
Quy trình tuyển đại lý/nhà phân phối
Kế hoạch tuyển Đại lý
Hệ thống Thông tin Khách hàng
Phiếu Đăng ký Doanh số
Tiêu chí chọn Khách hàng

Ý kiến của khách hàng về bộ tài liệu

Tôi thực sự hài lòng về Bộ tài liệu. Tôi hy các bộ tài liệu sẽ được ứng dụng trên hệ thống OnlineCRM hiệu quả.

Mr. Đảo
CEO Sài Gòn Uniform

Tôi thực sự hài lòng về bộ tài liệu Phát triển khách hàng - Đại lý. Bộ tài liệu giúp tôi hệ thống hóa lại chính sách của mình

Mr. Học
CEO OnlineCRM

Tôi thực sự hài lòng về Bộ tài liệu mang lại, nó giúp tôi hiểu rõ Phát triển khách hàng - Đại lý phục vụ chiến lược cho công ty trong giai đoạn này

Mr. Quý
CEO Sales Design

Bộ tài liệu này sẽ được gửi về Email của bạn

Hãy để lại thông tin của bạn để nhận ngay bộ tài liệu

Đối tác tiêu biểu của chúng tôi

Đăng ký nhận thông tin thường xuyên từ chúng tôi

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối