Đặt tiêu đề trang

XÂY DỰNG - TỔ CHỨC PHÒNG KINH DOANH

Đăng ký để nhận được bộ tài liệu sớm trong hôm nay

BỘ TÀI LIỆU

ĐĂNG KÝ NGAY

Đây là khoảng thời gian phù hợp
để doanh nghiệp chuẩn hoá Phòng kinh doanh

ĐĂNG KÝ NGAY

Phòng kinh doanh là một trong những phòng vô cùng quan trọng của bất kỳ tổ chức nào. Làm sao để tổ chức phòng kinh doanh hiệu quả và theo chiến lược công ty đưa ra là bài toán của các doanh nghiệp. Ngoài ra việc kết hợp ma trận phối hợp giữa Marketing và Sales như thế nào là hiệu quả?

Bạn sẽ nhận được gì?

Có thể dùng để thiết kế cho các bộ phận khác trong công ty

Bộ Templates mẫu

1

60%-80% phù hợp doanh nghiệp mình và 20% chỉnh sửa để sử dụng thực tế

Bộ tài liệu chăm sóc khách hàng mẫu

2

Hiểu được các thức thiết kế tổ chức phòng kinh doanh hiệu quả

Kiến thức tổng quát

3

3

Bộ tài liệu gồm những gì?

ĐĂNG KÝ NGAY

Quy chế hoạt động Phòng Kinh Doanh

Hệ thống báo cáo

Ma trận phối hợp Phòng Sales & Marketing

Ý kiến của khách hàng về bộ tài liệu

Tôi thực sự hài lòng về Bộ tài liệu. Tôi hy các bộ tài liệu sẽ được ứng dụng trên hệ thống OnlineCRM hiệu quả.

Mr. Đảo
CEO Sài Gòn Uniform

Tôi thực sự hài lòng về bộ tài liệu tổ chức phòng kinh doanh. Bộ tài liệu giúp tôi hệ thống hóa lại công việc chăm sóc khách hàng của mình

Mr. Học
CEO OnlineCRM

Tôi thực sự hài lòng về Bộ tài liệu mang lại, nó giúp tôi hiểu rõ tổ chức phòng kinh doanh phục vụ chiến lược cho công ty trong giai đoạn này

Mr. Quý
CEO Sales Design

Bộ tài liệu này sẽ được gửi về Email của bạn

Hãy để lại thông tin của bạn để nhận ngay bộ tài liệu

Đối tác tiêu biểu của chúng tôi

Đăng ký nhận thông tin thường xuyên từ chúng tôi

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối