Đặt tiêu đề trang

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Đăng ký để nhận được bộ tài liệu sớm trong hôm nay

BỘ TÀI LIỆU

ĐĂNG KÝ NGAY

Đây là khoảng thời gian phù hợp
để doanh nghiệp chuẩn hoá dữ liệu kinh doanh

ĐĂNG KÝ NGAY

Đây là thời gian phù hợp để các doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động kinh doanhNgày nay nguyên tắc kinh doanh xoay quanh việc lấy khách hàng làm trọng tâm, một trong những việc làm sao để thu hút khách hàng, giữ chân khách hàng và xây dựng mạng lưới khách hàng trung thành là một trong những nhiệm vụ quan trọng của phòng chăm sóc khách hàng.

Bạn sẽ nhận được gì?

60%-80% phù hợp doanh nghiệp mình và 20% chỉnh sửa để sử dụng thực tế

Bộ tài liệu chăm sóc khách hàng mẫu

Hiểu được các thức thiết kế kế hoạch kinh doanh

Kiến thức tổng quát

3

2

3

Có thể dùng để thiết kế cho các bộ phận khác trong công ty

Bộ template mẫu

1

Bộ tài liệu gồm những gì?

ĐĂNG KÝ NGAY

Hương dẫn Chăm sóc khách hàng
Hệ thống FAQ
Mẫu Thông tin Khách hàng
Quy trình giáp đáp thông tin khách hàng/ Phiếu tiếp nhận Thông tin
Khiếu nại KH/ Bảng tổng hợp Thông tin Khiếu nại
Quy trình Giải quyết Khiếu nại/ Phương án Xử lý
Quy trình thu hồi/ xử lý hàng hết hạn sử dụng
Phiếu thu hồi Hàng hết hạn
Đề nghị nhập hàng/ Đề nghị xuất hàng
Biên bản bàn giao hàng/ Biên nhận vận chuyển/ Phiếu gửi hàng

Ý kiến của khách hàng về bộ tài liệu

Tôi thực sự hài lòng về Bộ tài liệu. Tôi hy các bộ tài liệu sẽ được ứng dụng trên hệ thống OnlineCRM hiệu quả.

Mr. Đảo
CEO Sài Gòn Uniform

Tôi thực sự hài lòng về bộ tài liệu kế hoạch kinh doanh. Bộ tài liệu giúp tôi hệ thống hóa lại công việc bán hàng của mình

Mr. Học
CEO OnlineCRM

Tôi thực sự hài lòng về Bộ tài liệu mang lại, nó giúp tôi hiểu rõ kế hoạch kinh doanh phục vụ chiến lược cho công ty trong giai đoạn này

Mr. Quý
CEO Sales Design

Bộ tài liệu này sẽ được gửi về Email của bạn

Hãy để lại thông tin của bạn để nhận ngay bộ tài liệu

Đối tác tiêu biểu của chúng tôi

Đăng ký nhận thông tin thường xuyên từ chúng tôi

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối