Nhân sự

Thông tin khách hàng Nhân sự sử dụng Phần mềm CRM do OnlineCRM tư vấn, triển khai cho từng doanh nghiệp để tối ưu hoạt động quản lý tuyển dụng hiệu quả nhất.

06/11/2018
5729 Lượt xem
05/11/2018
3140 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho Công ty TNHH Phần mềm FPT FSOFT, giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác khách hàng hiệu quả, t...
05/11/2018
5196 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho Công ty cổ phần kết nối cung ứng nhân lực Minh Việt HR (Vungtaujobs.com), giúp doanh nghiệp qu...
05/11/2018
3572 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho Công ty TalentViet HR Solution, giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác khách hàng hiệu quả, tă...
05/11/2018
5143 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Nguôn Nhân lực Promanning, giúp doanh nghiệp quản lý và kha...
05/11/2018
4792 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho Công ty One2one Personnel, giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác khách hàng hiệu quả, tăng do...
05/11/2018
4423 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho CÔNG TY CỔ PHẦN TUYỂN DỤNG NGUỒN GỐC NIỀM TIN VIỆT NAM, giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác...
05/11/2018
5575 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NHÂN TÀI - TALENTNET, giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác khách hàn...
Hãy để CloudProCRM đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn

Đăng ký tư vấn

Khảo sát yêu cầu