Nhân sự

Thông tin khách hàng Nhân sự sử dụng Phần mềm CRM do OnlineCRM tư vấn, triển khai cho từng doanh nghiệp để tối ưu hoạt động quản lý tuyển dụng hiệu quả nhất.

06/11/2018
5048 Lượt xem
05/11/2018
2344 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho Công ty TNHH Phần mềm FPT FSOFT, giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác khách hàng hiệu quả, t...
05/11/2018
4886 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho Công ty cổ phần kết nối cung ứng nhân lực Minh Việt HR (Vungtaujobs.com), giúp doanh nghiệp qu...
05/11/2018
3269 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho Công ty TalentViet HR Solution, giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác khách hàng hiệu quả, tă...
05/11/2018
4643 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Nguôn Nhân lực Promanning, giúp doanh nghiệp quản lý và kha...
05/11/2018
4522 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho Công ty One2one Personnel, giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác khách hàng hiệu quả, tăng do...
05/11/2018
4097 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho CÔNG TY CỔ PHẦN TUYỂN DỤNG NGUỒN GỐC NIỀM TIN VIỆT NAM, giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác...
05/11/2018
4167 Lượt xem
OnlineCRM tư vấn, triển khai phần mềm CRM cho CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NHÂN TÀI - TALENTNET, giúp doanh nghiệp quản lý và khai thác khách hàn...
Hãy để CloudProCRM đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn