Ngân hàng

Phần mềm CRM chuyên sâu cho lĩnh vực Ngân hàng - bank được OnlineCRM tùy chỉnh sao cho phù hợp với việc quản lý hợp đồng vay vốn và quản lý khách hàng của ngân hàng.

04/02/2020
339 Lượt xem
[row] [col md=6] QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ DATA  Import data từ các nguồn (file Excel)  Tích hợp data đổ về tự động từ các kênh (hệ thố...
Hãy để CloudProCRM đồng hành cùng doanh nghiệp của bạn

Đăng ký tư vấn

Khảo sát yêu cầu