Chăm sóc khách hàng với CRM

Với hầu hết các tính năng hiện đại được học hỏi từ các phần mềm CRM hàng đầu trên thế giới. Đảm bảo đây sẽ là một phần mềm hoàn thiện nhất với mục đích quản lý khách hàng.

Kho kiến thức (FAQ)
Nhưng việc giải đáp tất cả các thắc mắc là một việc vô cùng tốn thời gian và công sức, chính vì thế các doanh nghiệp thường  lựa chịn việc xây dựng kh...
Quản lý vụ việc (Ticket, key)
Một kênh hỗ trợ nơi mà khách hàng có thể gửi những yêu cầu hỗ trợ và nhân viên hỗ trợ có thể quản lý và hỗ trợ trực tiếp sẽ là thứ mà mọi doanh nghiệp...
Customer Portal
Customer Portal chính là một môi trường trên nền tảng web, nơi mà khách hàng và doanh nghiệp có thể tương tác qua lại với nhau. Từ đó có doanh nghiệp...
Tham khảo bảng giá phần mềm CloudPro CRM

Giải pháp quản lý tiếp thị, bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên sâu toàn diện

TÔI CẦN THAM KHẢO GIÁ TÔI CẦN TƯ VẤN THÊM