CTY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT FBNC đã triển khai phần mềm CRM

Triển khai phần mềm CRM cho FBNC

CTY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT FBNC

Website: http://fbnc.vn/

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông

Văn phòng FBNC:

Địa chỉ: Tầng 8 Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, Q.7, TP. Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (+84) 8 541-110-11

Mô tả dự án:

- Triển khai phần mềm CRM theo yêu cầu của FBNC

 
phần mềm crm triển khai crm khách hàng truyền thông crm truyền thông FBNC

Share