CTY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT FBNC

CTY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT FBNC đã triển khai phần mềm CRM

Triển khai phần mềm CRM cho FBNC

CTY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT FBNC

Website:http://fbnc.vn/

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông

Văn phòng FBNC:

  • Địa chỉ: Tầng 8 Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện Thoại: (+84) 8 541-110-11

Sau một khoảng thời gian tìm hiểu và phân tích nhu cầu, ngày 18/08/2014,OnlineCRM đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai giải pháp Quản trị Quan hệ Khách hàng SugarCRM cho CN CTY CP TRUYỀN THÔNG VÀ ỨNG DỤNG CNTT FBNC, gọi tắt là FBNC. Triển khai phần mềm CRM CN CTY CP Truyền thông và ứng dụng CNTT FBNC

Mô tả dự án:

- Triển khai phần mềm CRM theo yêu cầu của FBNC

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối