Phần mềm CRM: Để triển khai phần mềm CRM cần bao nhiêu chi phí?

Một trong những yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến sự lựa chọn của doanh nghiệp về việc triển khai CRMchi phí.

Nhưng thực tế việc xác định chi phí của một phần mềm CRM có thể là cả vấn đề.

Có rất nhiều chi phí ẩn và các chi phí phát sinh mà các tổ chức có thể dễ dàng bỏ qua khi chỉ ra họ sẽ phải trả bao nhiêu tiền mỗi tháng khi triển khai phần mềm CRM.

Chi phí để triển khai phần mềm CRM cho doanh nghiệp

Ngay cả giá thuê bao của các sản phẩm CRM có thể không rõ ràng, với chi phí thay đổi theo vùng, tính năng và các tiện ích khác nhau.

Tuy nhiên, cho đến khi tổ chức của bạn rõ ràng về các loại chi phí mà nó sẽ được tích luỹ, nó là  về việc CRM không thể thực hiện  hoàn toàn.

Với điều này, chúng tôi đã cùng nhau đưa ra mức giá của một số nhà cung cấp CRM hàng đầu. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng hữu ích về đầu tư CRM ban đầu của bạn là gì, trước khi bạn bắt đầu tích lũy bất kỳ chi phí bổ sung nào.
(Giá chính xác vào tháng 3 năm 2017)

CHI PHÍ TRIỂN KHAI CRM CỤ THỂ:

Salesforce

Salesforce has a minimum subscription term of one year.

SugarCRM

SAP

£15 per user per month for SAP Digital CRM.

Microsoft

£71.60 per user per month for MS Dynamics 365.

Zoho

Oracle

Workbooks

bpm’online  

£20 – £41 per user per month.

BASE CRM 

Maximizer Software

£35 per user per month.

Pipeline Deals 

ProphetCRM  

Sage CRM  

£30 per user per month – outright £820 per user.

Hubspot 

FIVE CRM

ProsperWorks

£98 per user per month, unlimited teams.

Nimble

£18 per user per month.

Vtiger  

£25 per user per month.

Infor CRM cloud

Số tiền mà các doanh nghiệp cân nhắc cho chi trả một hệ thống CRM phụ thuộc vào các yếu tố:  số lượng người dùng, số lượng các tính năng và ROI.  Để có được một hệ thống CRM hoàn hảo nhất, các nhà quản lý cần cân đối giữa những tiêu chí tính toán chi phí CRM và lựa chọn một nền tảng CRM phù hợp nhất mục đích phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình trong khả năng cho phép.

chi phí crm triển khai crm triển khai crm mất bao nhiêu giá phần mềm crm phần mềm crm giá rẻ

Share