Chi phí cho 1 phần mềm CRM là bao nhiêu ? Bảng giá CRM thế giới

Một trong những yếu tố lớn nhất ảnh hưởng đến sự lựa chọn của doanh nghiệp về việc triển khai CRMchi phí.

Nhưng thực tế việc xác định chi phí của một phần mềm CRM có thể là cả vấn đề.

Có rất nhiều chi phí ẩn và các chi phí phát sinh mà các tổ chức có thể dễ dàng bỏ qua khi chỉ ra họ sẽ phải trả bao nhiêu tiền mỗi tháng khi triển khai phần mềm CRM.

Chi phí triển khai phần mềm CRM

Ngay cả giá thuê của các sản phẩm CRM có thể không rõ ràng, với chi phí thay đổi theo vùng, tính năng và các tiện ích khác nhau.

Tuy nhiên, cho đến khi tổ chức của bạn rõ ràng về các loại chi phí mà nó sẽ được tích luỹ, nó là về việc CRM không thể thực hiện hoàn toàn.

Với điều này, chúng tôi đã cùng nhau đưa ra bảng giá của một số nhà cung cấp CRM hàng đầu trên thế giới. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng hữu ích về đầu tư CRM ban đầu của bạn là gì, trước khi bạn bắt đầu tích lũy bất kỳ chi phí bổ sung nào.
(Giá chính xác vào tháng 3 năm 2017)

Bảng giá TRIỂN KHAI CRM cụ thể:

Salesforce

Salesforce has a minimum subscription term of one year.

SugarCRM

SAP

Microsoft

Zoho

Oracle

Workbooks

bpm’online  

Khoảng từ £20 – £41 cho 1 user / 1 tháng.

BASE CRM 

Maximizer Software

Pipeline Deals 

ProphetCRM  

Sage CRM  

Hubspot 

FIVE CRM

ProsperWorks

Nimble

Vtiger  

Infor CRM cloud

Giá tiền mà các doanh nghiệp cân nhắc cho chi trả một hệ thống CRM phụ thuộc vào các yếu tố:  số lượng người dùng, số lượng các tính năng và ROI.  Để có được một hệ thống CRM hoàn hảo nhất, các nhà quản lý cần cân đối giữa những tiêu chí tính toán chi phí CRM và lựa chọn một nền tảng CRM phù hợp nhất mục đích phục vụ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình trong khả năng cho phép.

chi phí crm triển khai crm mất bao nhiêu bảng giá phần mềm crm giá phần mềm crm báo giá crm

Share