Công ty Bao Bì & Mực In Việt Nam - VINAPACKINK Co.Ltd

Công ty Bao Bì & Mực In Việt Nam - VINAPACKINK Co.Ltd đã triển khai phần mềm CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Vina Packink

Công ty Bao Bì & Mực In Việt Nam - VINAPACKINK Co.Ltd

Website:vinapackink.com.vn
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất bao bì các loại
Địa chỉ: 72B Trần Bình Trọng, P.1, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả dự án:

-Triển khai cài đặt và huấn luyện SugarCRM

=> Tham khảo gói dịch vụ huấn luyện sử dụng SugarCRM CE

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối