Công ty cổ phần công nghệ thẻ Việt Nam

Chuyên cung cấp các giải pháp và yêu cầu của Khách hàng về hệ thống chấm công, kiểm soát ra vào, hệ thống siêu thị cũng như các giải pháp quản lý khác ứng dụng công nghệ Thẻ.

Một số các sản phẩm như: Các loại Thẻ, Thiết bị cá thể hóa Thẻ, Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào, Lắp đặt,...

Thông tin liên hệ:

  • Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ VIỆT NAM
  • Tên Quốc tế: VIETNAM SMART CARD TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
  • Tên gọi tắt: TECHCARD

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối