Công ty cồ phần đầu tư Bảo Nguyên

Bảo Nguyên

Công ty cổ phần đầu tư Bảo Nguyên

Giới Thiệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bảo Nguyên được thành lập với mục tiêu chuyên đầu tư về giáo dục mầm non. Định hướng của Hội đồng quản trị là nhằm đưa Bảo Nguyên trở thành một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam về đầu tư trường mầm non, đồ chơi trẻ em mang tính giáo dục cao và khu vui chơi.

Địa chỉ công ty: 21 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (028)3 916 16 17 - 130 (Phòng Nhân Sự) Số fax: 08-3911 1988

Website: www.bni.com.vn Email: info@baonguyencorp.com

Tên giao dịch tiếng Anh: Bao Nguyen Investment Corporation

Tên viết tắt: BNI

Lĩnh vực hoạt động:

  • Hệ thống trường mầm non quốc tế WorldKids
  • Chuỗi cửa hàng đồ chơi Montessori: giaoducmamnon.net
  • Khu vui chơi WorldKids

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối