CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NHÂN TÀI - TALENTNET đã triển khai CRM

 

Triển khai phần mềm CRM cho Talentnet CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NHÂN TÀI - TALENTNET
Websitehttp://www.talentnet.vn
Lĩnh vực hoạt động: HR

 

Văn phòng tại TP HCM:

 

Văn phòng tại Hà Nội:

Ngày 19/02/2016, OnlineCRM đã chính thức ký kết hợp đồng triển khai giải pháp Quản trị Quan hệ Khách hàng SugarCRM cho CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NHÂN TÀI, gọi tắt là TALENTNETTalentnet tin tưởng chọn OnlineCRM làm đơn vị triển khai CRM

Mô tả dự án:

khách hàng nhân sự talentnet crm nhân sự công ty cổ phần kết nối nhân tài công ty talentnet
-->