CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NHÂN TÀI - TALENTNET  đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho Talentnet

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NHÂN TÀI - TALENTNET 

Websitehttp://www.talentnet.vn/

Lĩnh vực hoạt động: HR

 

Văn phòng tại TP HCM:

Địa chỉ: 33 Mạc Đỉnh CHi, P.Đa Kao, Q.1, TP HCM

Điện thoại: +84 8 6291 4188

Email: contacttalentnet.vn

 

Văn phòng tại Hà Nội:

Địa chỉ: Lầu 6, International Centre, 17 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 4 3936 7618

Email: contact-hntalentnet.vn

 

Mô tả dự án:

phần mềm crm triển khai crm khách hàng nhân sự talentnet crm nhân sự

Share