Công ty Cổ phần L&A

Công ty Cổ phần L&A đã triển khai CRM

Triển khai phần mềm CRM cho L&A

Công ty Cổ phần L&A

Website:http://l-a.com.vn
Email:contactl-a.com.vn
Lĩnh vực hoạt động: tuyển dụng nhân sự
Địa chỉ : 19M Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, HCM

Hiện trạng:

Đối với các nhân viên sales bên lĩnh vực nhân sự, thì vấn đề đặt ra là: Làm sao tìm kiếm được thông tin ứng viên phù hợp một cách nhanh nhất cho khách hàng? Câu trả lời là: sẽ rất lâu nếu trong hệ thống có một danh sách ứng viên khổng lồ, muốn tìm được một ứng viên ứng ý nhất, có lẽ cũng phải tốn rất nhiều công sức.
Ngoài ra, còn các vấn đề khác:
- Quản lý thông tin ứng viên, lịch sử làm việc/phỏng vấn với ứng viên?
- Ứng viên này được apply vào bao nhiêu vị trí?
- Giao dịch gần nhất với khách hàng là gi? Khách hàng này đã có trong hệ thống hay chưa?
Đối với cấp quản lý:
- Bao nhiêu ứng viên mỗi được nhập vào hệ thống mỗi ngày, tuần, tháng?
- Giao dịch với khách hàng như thế nào? Với ứng viên như thế nào?
- Doanh thu theo sales, theo khách hàng, theo khoàn thời gian?

Mô tả dự án:

- Quản lý ứng viên
- Quản lý yêu cầu tuyển dụng
- Tìm kiếm ứng viên tự động cho công việc
- Quản lý hoạt động tuyển dụng
- Báo cáo các loại (Job, candidate, billing, activities...)
- Import dữ liệu từ chương trình cũ

Một số giao diện tham khảo

Triển khai phần mềm CRM cho L&A
Màn hình danh sách đầu việc (Vacancy)

Triển khai phần mềm CRM cho L&A

Màn hình tạo và chỉnh sửa đầu việc (Vacancy)

Triển khai phần mềm CRM cho L&A

Màn hình chi tiết của một đầu việc. Bao gồm: các thông tin của một đầu việc, và hoạt động liên quan đầu việc đó: danh sách ứng cử viên, gọi điện, gặp mặt, email...

Triển khai phần mềm CRM cho L&A

Màn hình danh sách Ứng cử viên (Candidate)

Triển khai phần mềm CRM cho L&A

Màn hình tạo và chỉnh sửa một ứng cử viên (Candidate)

Triển khai phần mềm CRM cho L&A

Màn hình chi tiết của một ứng cử viên (Candidate)

Triển khai phần mềm CRM cho L&A

Màn hình My job page

=> Tham khảo giải pháp phần mềm quản lý khách hàng trong lĩnh vực nhân sự

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối