Công ty cổ phần thẩm định giá Thương Tín (SCRValuation)

Công ty cổ phần thẩm định giá Thương Tín (SCRValuation) đã triển khai CRM

triển khai phần mềm CRM cho Thương Tín

Công ty cổ phần thẩm định giá Thương Tín (SCRValuation)


Lĩnh vực hoạt động: thẩm định giá cho động sản và bất động sản
Address: 25 Lý Thường Kiệt (Lầu 2),P.7, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Hiện trạng: Cần quản lý và theo dõi các văn bản thẩm định giá động sản và bất động sản, xuất thành file báo cáo thẩm định giá

Mô tả dự án:

  • Customize một số module
  • Thực hiện phát triển tính năng theo yêu cầu nghiệp vụ tại SCRV.

Một số giao diện tham khảo

Triển khai phần mềm CRM cho Thương Tín

Màn hình danh sách nghiệp vụ thẩm định giá

Triển khai phần mềm CRM cho Thương Tín

Màn hình thông tin chung nghiệp vụ thẩm định giá

Triển khai phần mềm CRM cho Thương Tín

Màn hình đặc điểm nghiệp vụ thẩm định giá

Triển khai phần mềm CRM cho Thương Tín

Màn hình ứng dụng phương pháp thẩm định giá

Triển khai phần mềm CRM cho Thương Tín

Màn hình đánh giá kết quả thẩm định giá

Triển khai phần mềm CRM cho Thương Tín

Màn hình các điều kiện kèm theo thẩm định giá

Triển khai phần mềm CRM cho Thương Tín

Màn hình báo cáo kết quả thẩm định giá

=> Tham khảo gói dịch vụ tùy biến tính năng CRM theo yêu cầu

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu

Đang kết nối