CÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN INDO TRẦN (ITL)

CÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN INDO TRẦN (ITL) đã triển khai phần mềm CRM

ITL CRMCÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN INDO TRẦN

Short Name: ITL
Website: http://www.itlvn.com
Lĩnh vực hoạt động: Logistics

Văn phòng công ty:

  • Địa chỉ: 52-54-56 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam
  • Điện thoại: (84-8) 3848 8567 – (84-8) 3948 6888
  • Fax: (84-8) 3848 8570

Mô tả dự án:

  • Triển khai trọn gói phần mềm SugarCRM (tùy chỉnh, cài đặt, hướng dẫn sử dụng)

=> Hoàn thành bàn giao phần mềm SugarCRM cho ITL-EXPRESS

Đặt lịch tư vấn

Khảo sát yêu cầu